Ωτός

Ρινός

Φάρυγγα-Τραχήλου

Παιδο-ΩΡΛ

Υπηρεσίες

 • Ακοολογικός Έλεγχος

  Έλεγχος βαρηκοΐας με ακοογράφο (αέρινη και οστέινη αγωγή).

  Διάγνωση Νευροαισθητήριας βαρηκοΐας, βαρηκοΐας αγωγιμότητας, αιφνίδιας βαρηκοΐας, ωτοσκλήρυνσης, πρεσβυακουσίας.

 • Έλεγχος Ακοής Νεογνών

  Έλεγχος ακοής σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με Ωτοακουστικές εκπομπές.

  Ανώδυνη και γρήγορη εξέταση που διενεργείται στο ιατρείο με χρήση ειδικής συσκευής.

 • Ενδοσκοπικός Έλεγχός Διαταραχών Φώνησης

  Χρήση μεταλλικών/άκαμπτων ή εύκαμπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου με χρήση κάμερας ΗD και καταγραφή με βίντεο για :

  • Ενδοσκόπηση με δοκιμασία κατάποσης σε καταστάσεις που χρειάζεται έλεγχος (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, σύνδρομα, νευρολογικές παθήσεις)
  • Έλεγχος φωνητικών χορδών σε περιπτώσεις δυσφωνίας ( κομβία, πολύποδες, οίδημα Reinke)
 • Ωτοακουστικές εκπομπές - Έλεγχος ακοής νεογνών

  Έλεγχος ακοής σε νεογνά, παιδιά και ενήλικες με Ωτοακουστικές εκπομπές.

  Ανώδυνη και γρήγορη εξέταση που διενεργείται στο ιατρείο με χρήση ειδικής συσκευής.

 • Ενδοσκοπικός Έλεγχος Λάρυγγα 

  Χρήση μεταλλικών/άκαμπτων ή εύκαμπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου

  με χρήση κάμερας ΗD και καταγραφή με βίντεο για :

  Έλεγχο φωνητικών χορδών ( πολύποδες, κακοήθεια, διαταραχές κινητικότητας λάρυγγα, κομβία)

 • Ενδοσκοπικός Έλεγχος Ρίνος

  Χρήση μεταλλικών-άκαμπτων ή εύκαμπτου ρινοφαρυγγοσκοπίου με χρήση κάμερας ΗD και καταγραφή με βίντεο.

  Έλεγχος για : Σκολίωση ρινικού διαφράγματος / Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων σε παιδιά (υπερτροφικά "κρεατάκια") / Υπερτροφία ρινικών κογχών/ Πολύποδες μύτης / Διάγνωση οξείας ιγμορίτιδας .  Περισσότερα

 • Τυμπανόγραμμα

   Μέτρηση της κινητικότητας της τυμπανικής μεμβράνης και των  ανατανακλαστικών του μυός του αναβολέα. Διάγνωση μέσης ωτίτιδας με υγρό, διαταραχών ευσταχιανής σάλπιγγας, διαφοροδιάγνωση βαρηκοϊας κτλ.

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Λειτουργική Ρινοπλαστική

Συνεργάτης στις κλινικές:

vioclinic
medi (1)