Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός – Παραρρινίων FESS

Η Λειτουργική Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός-Παραρρινίων είναι η πλέον σύγχρονη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση παθήσεων της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων (ιγμόρεια, ηθμοειδείς κυψέλες, μετωπιαίοι κόλποι, σφηνοειδής κόλπος).

Με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπίων και κάμερας, ο Χειρουργός ΩΡΛ έχει “άμεση” όραση σε οθόνη , στο εσωτερικό της μύτης ώστε να αντιμετωπίσει την παθολογία.

Πότε χρησιμοποιείται ενδοσκοπική χειρουργική ρινός;

Η ενδοσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται σε περιπτώσεις χρόνιας ρινοκολπίτιδας με ή χωρίς πολύποδες της μύτης, σε βλεννογονοκήλες, για την αφαίρεση όγκων της μύτης ( ανεστραμμένο θήλωμα, οστεώματα, ρινοἴνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κτλ) , σε σοβαρές ρινορραγίες , όπως και σε περιπτώσεις απόφραξης της ρινοδακρυἴκής συσκευής.

Στόχος της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι να αποκατασταθεί μετεγχειρητικά κατά το δυνατόν η φυσιολογική λειτουργία της μύτης. Έτσι προσφέρει στον ασθενή καλή αναπνοή και καλή αίσθηση της όσφρησης, εξασφαλίζοντας καλή ποιότητα στην καθημερινότητά του.

Τι συμβαίνει κατά το χειρουργείο;

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Ο ΩΡΛ με τη βοήθεια κάμερας και ειδικών ενδοσκοπίων και εργαλείων, χειρουργεί στο εσωτερικό της μύτης,παρακολουθώντας την εικόνα σε ειδική οθόνη. Έτσι αφαιρεί όλο τον παθολογικό ιστό με τις μικρότερες βλάβες στις υγιείς δομές έχοντας  άμεση εικόνα για το κάθε βήμα του χειρουργείου.

Μετά την επέμβαση

Μετά το χειρουργείο ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία ημέρα στην κλινική για παρακολούθηση και λήψη αγωγής. Πριν το εξιτήριο αφαιρείται ο ελαφρύς πωματισμός (γάζες), από τη μύτη και λαμβάνει οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό για περιποίηση της μύτης με ρινοπλύσεις με ειδικά διαλύματα.  Μετεγχειρητικά γίνεται τακτικός επανέλεγχος από τον χειρουργό για τον καθαρισμό της μύτης λόγω μετεγχειρητικών εκκρίσεων και για παρακολούθηση της πορείας της επούλωσης.

Στόχος της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι να αποκατασταθεί μεταγχειρητικά κατά το δυνατόν η φυσιολογική λειτουργία της μύτης. Έτσι προσφέρει στον ασθενή καλή αναπνοή και καλή αίσθηση της όσφρησης, εξασφαλίζοντας καλή ποιότητα στην καθημερινότητά του.

Ο ασθενής παραμένει συνήθως για μία ημέρα στην κλινική. Πριν το εξιτήριο αφαιρείται ο ελαφρύς πωματισμός (γάζες), από τη μύτη και λαμβάνει οδηγίες από τον θεράποντα ιατρό για περιποίηση της μύτης με ρινοπλύσεις με ειδικά διαλύματα.

Μετεγχειρητικά γίνεται τακτικός επανέλεγχος από τον χειρουργό για τον καθαρισμό της μύτης λόγω μετεγχειρητικών εκκρίσεων.

Η Λειτουργική Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός-Παραρρινίων είναι η πλέον σύγχρονη χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση παθήσεων της μύτης και των παραρρίνιων κόλπων (ιγμόρεια, ηθμοειδείς κυψέλες, μετωπιαίοι κόλποι, σφηνοειδής κόλπος).