Καυτηριασμος ρινικών κογχών

Οι ρινικές κόγχες είναι φυσιολογικοί σχηματισμοί μέσα στη μύτη. Υπάρχουν τρεις ρινικές κόγχες σε κάθε ρινική θαλάμη. Ρόλος τους είναι ο κλιματισμός της μύτης, αφού καθαρίζουν, θερμαίνουν και υγροποιούν τον εισπνεόμενο αέρα.

Σε κάποιες περιπτώσεις το μέγεθος των ρινικών κογχών αυξάνεται σημαντικά οπότε προκαλούν δυσχέρεια στη ρινική αναπνοή. Η κατάσταση ονομάζεται υπερτροφία των κάτω ρινικών κογχών και η διάγνωση γίνεται με την ενδοσκόπηση της μύτης με χρήση κάμερας.

Πώς αντιμετωπίζεται η υπερτροφία των ρινικών κογχών;

O καυτηριασμός των ρινικών κογχών με χρήση Ραδιοσυχνοτήτων ή Laser έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Οι κάτω ρινικές κόγχες συρρικνώνονται αρκετά με αυτές τις μεθόδους, ώστε αυξάνεται η βατότητα του αέρα μέσα στις ρινικές κοιλότητες.

Πιο αποτελεσματική και με μονιμότερα αποτελέσματα μέθοδος, είναι η κογχοπλαστική , με αφαίρεση τμήματος του εσωτερικού οστού των ρινικών κογχών με ειδικά εργαλεία.

Πώς γίνεται η επέμβαση;

Η επέμβαση του καυτηριασμού των ρινικών κογχών μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία. Στην κογχοπλαστική χρησιμοποιείται γενική αναισθησία. Και στις δύο περιπτώσεις , μετά το χειρουργείο ίσως χρειαστεί να τεθεί μέσα στη μύτη ελαφρός πωματισμός με ταμπόν.

Μετεγχειρητική περίοδος

Ο ασθενής συνήθως εξέρχεται από την Κλινική λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες θα πρέπει να περιποιείται τη μύτη με ειδικές πλύσεις και αλοιφές, ενώ ενδέχεται να λάβει για λίγες μέρες κάποιο αντιβιοτικό. Η τακτική παρακολούθηση από τον Χειρουργό ΩΡΛ μετά την επέμβαση θα βοηθήσει στην ομαλότερη επούλωση των κογχών και στο καλύτερα δυνατό αποτέλεσμα.

Οι ρινικές κόγχες είναι φυσιολογικοί σχηματισμοί μέσα στη μύτη. Υπάρχουν τρεις ρινικές κόγχες σε κάθε ρινική θαλάμη. Ρόλος τους είναι ο κλιματισμός της μύτης, αφού καθαρίζουν, θερμαίνουν και υγροποιούν τον εισπνεόμενο αέρα.