Μυριγγοτομή – Σωληνάκια στα αυτιά

Η μυριγγοτομή είναι η δημιουργία μιας μικρής οπής στην τυμπανική μεμβράνη, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σωστός αερισμός του αυτιού όταν υπάρχει υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κοιλότητα πίσω από το τύμπανο.

Πολύ συχνά και εφόσον το υγρό έχει γίνει παχύρρευστο σαν βλέννη, στην οπή τοποθετείται ένα μικροσκοπικό σωληνάκι, έτσι ώστε ο αερισμός να διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα χωρίς να κλείσει η τρύπα που δημιουργήσαμε.

Η παρουσία υγρού στο μέσο αυτί ( εκκριτική ωτίτιδα), προκαλεί την εμφάνιση συχνότερων επεισοδίων οξείας μέσης ωτίτιδας, ενώ ευθύνεται και για βαρηκοΐα αγωγιμότητας . Τόσο στους ενήλικες αλλά ειδικά στα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας πρέπει να αντιμετωπιστεί χειρουργικά με μυριγγοτομή ,εφόσον επιμένει μετά τη συντηρητική φαρμακευτική αγωγή.

Στα παιδιά το χειρουργείο γίνεται με γενική αναισθησία ενώ στους ενήλικες αν είναι συνεργάσιμοι μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία με χρήση μικροσκοπίου.

Ο ιατρός θα αποφασίσει αν παράλληλα με τη μυριγγοτομή αφαιρεθούν και τα υπερτροφικά «κρεατάκια» (αδενοειδεκτομή) ώστε να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο ο αερισμός του μέσου ωτός στο μέλλον.

Η μυριγγοτομή είναι η δημιουργία μιας μικρής οπής στην τυμπανική μεμβράνη, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σωστός αερισμός του αυτιού όταν υπάρχει υγρό για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κοιλότητα πίσω από το τύμπανο.