Τυμπανοπλαστική

Η τυμπανική μεμβράνη, το τύμπανο του αυτιού όπως συνηθίζεται να λέγεται, συμμετέχει στη μετάδοση του ηχητικού κύματος για να γίνει τελικά αντιληπτός ένας ήχος. Είναι μία λεπτή μεμβράνη που χωρίζει και στεγανοποιεί το εξωτερικό από το μέσο αυτί.

Άν για κάποιο λόγο δημιουργηθεί ρήξη (τρύπα) στο τύμπανο συνήθως αυτή κλείνει μόνη της. Αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ρήξη της τυμπανικής μεμβράνης είναι οι φλεγμονές (ωτίτιδες), ξένα σώματα-τραύματα (πχ μπατονέττες) , μεγάλες και απότομες διακυμάνσεις στην πίεση

(κατάδυση, χτύπημα στο αυτί κτλ).

Αν η διάτρηση δεν κλείσει μόνη της μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων τότε πλέον θεωρούμε οτι είναι μόνιμη. Μια τρύπα στο τύμπανο μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενες ωτίτιδες επειδή το αυτί είναι εκτεθειμένο στο περιβάλλον, υγρό που τρέχει μέσα από το αυτί , ακόμα και βαρηκοΐα.

Η αντιμετώπιση της βλάβης απαιτεί χειρουργική αποκατάσταση με Τυμπανοπλαστική.

Κύριος σκοπός της επέμβασης είναι να κλείσει η διάτρηση, ώστε να στεγανοποιηθεί το αυτί και να προστατευτεί από μελλοντικές μολύνσεις.

Η επέμβαση αν η διάτρηση είναι πολύ μικρή μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία με τη βοήθεια του μικροσκοπίου. Τοποθετείται μικρή ποσότητα λίπους που λαμβάνεται από το πτερύγιο του αυτιού του ασθενή. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί τεχνητό μόσχευμα (ένα λεπτό φύλλο ειδικού υλικού) που τοποθετείται στη διάτρηση ώστε να κλείσει.

Σε μεγαλύτερες διατρήσεις η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Πριν το χειρουργείο γίνεται πάντα μέτρηση της ακοής με ακοόγραμμα.

Η τομή γίνεται μέσα από το αυτί ή πίσω από το πτερύγιο ανάλογα με την ανατομία της περιοχής του ασθενή. Λαμβάνεται μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή από την περιοχή κοντά στην τομή, που τοποθετείται κάτω από την διάτρηση. Σε ακόμα μεγαλύτερες διατρήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τμήμα χόνδρου που λαμβάνεται από το πτερύγιο του ασθενή. Στο τέλος του χειρουργείου τοποθετείται μία μικρή γάζα στον έξω ακουστικό πόρο που αφαιρείται περίπου σε 15 ημέρες.

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής παραμένει μία ημέρα στην κλινική για παρακολούθηση. Πριν το εξιτήριο αφαιρείται ο επίδεσμος που έχει τοποθετηθεί στο κεφάλι του και λαμβάνει κατάλληλες οδηγίες από τον χειρουργό για την μετεγχειρητική αποκατάσταση.

Η τυμπανική μεμβράνη, το τύμπανο του αυτιού όπως συνηθίζεται να λέγεται, συμμετέχει στη μετάδοση του ηχητικού κύματος για να γίνει τελικά αντιληπτός ένας ήχος. Είναι μία λεπτή μεμβράνη που χωρίζει και στεγανοποιεί το εξωτερικό από το μέσο αυτί.