Ωτολογία

Αφεστώτα ώτα

Τα αφεστώτα ώτα είναι μια κατάσταση την οποία αναγνωρίζουμε τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες, άνδρες και γυναίκες.

Οφείλονται στο ιδιαίτερο σχήμα που λαμβάνει ο χόνδρος των πτερυγίων των αυτιών κατά την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα τα αυτιά να εξέχουν από το κεφάλι περισσότερο από το φυσιολογικό.

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι Βαρηκοΐας :

–  Η Βαρηκοΐα αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να προωθηθούν σωστά τα ηχητικά κύματα μέσα στο κανάλκι του αυτιού( έξω ακουστικός πόρος), στο τύμπανο και στο μέσο αυτί ώστε να παραχθεί σωστά το ηχητικό ερέθισμα.

–  Η Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα είναι ο άλλος βασικός τύπος της βαρηκοΐας , που σχετίζεται με παθήσεις του ακουστικού νεύρου στο έσω αυτί.

Εμβοές

Τι είναι οι εμβοές (βουητό στα αυτιά) ;

Μεγάλος αριθμός ανθρώπων εμφανίζει σε κάποια φάση της ζωής του βουητό ή άλλους ήχους στα αυτιά. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή σαν Εμβοές , που είναι ήχοι που αντιλαμβάνεται το άτομο, χωρίς να τους ακούν οι γύρω του.

Εξωτερική ωτίτιδα

Η Ωτίτιδα μπορεί να αφορά το έξω, το μέσο ή το έσω αυτί και συνήθως οφείλεται σε ιό ή μικρόβιο.

Η πιο συχνή μορφή αφορά στο μέσο αυτί (μέση ωτίτιδα), που είναι μια μικρή κοιλότητα με αέρα ακριβώς πίσω από την τυμπανική μεμβράνη.

Άλλη συχνή ωτίτιδα είναι η Εξωτερική Ωτίτιδα (κάποιες φορές αναφέρεται ως ¨Αυτί του κολυμβητή¨) και αφορά το εξωτερικό τμήμα του αυτιού δηλαδή τον έξω ακουστικό πόρο και το πτερύγιο.

Ζάλη – ίλιγγος

Τι είναι ο ίλιγγος :

Ίλιγγος είναι μια ειδική μορφή ζάλης που προκαλείται από διαταραχή στον λαβύρινθο, που είναι το όργανο της ισορροπίας που βρίσκεται στο έσω ους.

Συνήθως εμφανίζεται σαν περιστροφή του περιβάλλοντος ή σαν αίσθηση του ασθενή ότι κοιτά κάτω από μεγάλο ύψος.

Τι προκαλεί τον  Ίλιγγο ;

Νευροαισθητήρια Βαρηκοία

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βαρηκοΐας :

–  Η Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα είναι ο άλλος βασικός τύπος της βαρηκοΐας , που σχετίζεται με παθήσεις του ακουστικού νεύρου στο έσω αυτί.

–  Η Βαρηκοΐα αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να προωθηθούν σωστά τα ηχητικά κύματα μέσα στο κανάλκι του αυτιού( έξω ακουστικός πόρος), στο τύμπανο και στο μέσο αυτί ώστε να παραχθεί σωστά το ηχητικό ερέθισμα.

Όταν αυτοί οι δύο τύποι βαρηκοΐας συνυπάρχουν , μιλάμε για μεικτού τύπου βαρηκοΐα.