Νευροαισθητήρια Βαρηκοία

Τι είναι η νευροαισθητήριος βαρηκοΐα ;

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βαρηκοΐας :

–  Η Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα είναι ο άλλος βασικός τύπος της βαρηκοΐας , που σχετίζεται με παθήσεις του ακουστικού νεύρου στο έσω αυτί.

–  Η Βαρηκοΐα αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να προωθηθούν σωστά τα ηχητικά κύματα μέσα στο κανάλκι του αυτιού( έξω ακουστικός πόρος), στο τύμπανο και στο μέσο αυτί ώστε να παραχθεί σωστά το ηχητικό ερέθισμα.

Όταν αυτοί οι δύο τύποι βαρηκοΐας συνυπάρχουν , μιλάμε για μεικτού τύπου βαρηκοΐα.

Τι προκαλεί την Νευροαισθητήριο Βαρηκοΐα ;

Όταν τα τριχωτά κύτταρα που βρίσκονται στον κοχλία,που είναι  το όργανο της αίσθησης της ακοής, υποστούν κάποια βλάβη ή απουσιάζουν, τότε εμφανίζεται αυτός ο τύπος της βαρηκοΐας. Αυτό μπορεί να αφορά όλα ή μερικά από  τα τριχωτά κύτταρα.

Στη δεύτερη περίπτωση οι ασθενείς διατηρούν συνήθως κάποιο από το επίπεδο της ακοής τους, χωρίς να μπορούν να ακούν όλους τους ήχους. Όταν όλα τα τριχωτά κύτταρα υποστούν βλάβη ή απουσιάζουν εξ αρχής ο ασθενής εμφανίζει σοβαρού βαθμού απώλεια της ακοής ή έχει πλήρη ανικανότητα να ακούσει από το ένα ή τα δύο αυτιά (κώφωση).

Ποια είναι τα συμπτώματα της Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας ;

Τα συμπτώματα (μονόπλευρα ή και στα δύο αυτιά) περιλαμβάνουν :

–  Δυσκολία στην ακοή.

–  Ήχους που «ξεθωριάζουν».

–  Βουητά (εμβοές) στα αυτιά.

Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου -αίτια Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας ;

–  Ηλικία ( εμφάνιση σε 1 στους 7 ανθρώπους άνω των 65 ετών).

–  Κληρονομικότητα.

–  Τραύματα της κεφαλής.

–  Χειρουργικές επεμβάσεις στα αυτιά.

–  Φλεγμονές (ιογενέις λοιμώξεις κτλ).

–  Ορισμένα φάρμακα (ωτοτοξικά φάρμακα).

–  Προωρότητα στη γέννηση.

–  Μικρό βάρος γέννησης.

–  Νοσηλεία σε μονάδα νεογνών.

Πώς γίνεται η διάγνωση της Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας ;

Η πιο απλή αλλά και σημαντική μέθοδος διάγνωσης της βαρηκοΐας , μαζί με την κλινική εξέταση και το ιστορικό, είναι το Ακοόγραμμα. Με τον ακοολογικό έλεγχο, που είναι μια απλή και γρήγορη εξέταση μπορεί να γίνει άμεσα η διάγνωση και να διαγνώσει ο ΩΡΛ αν πρόκειται για Νευροαισθητήριο ή Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας.

Για τον έλεγχο της ακοής στα Νεογνά χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένες ανώδυνες εξετάσεις ( Ωτοακουστικές εκπομπές) , που δίνουν πληροφορίες στον Ωτορινολαρυγγολόγο για την κατάσταση της ακοής των νεογνών, βρεφών και παιδιών.

Ποια είναι η ιδανικότερη αντιμετώπιση της Νευροαισθητήριας Βαρηκοΐας ;

Συνήθως τα άτομα που πάσχουν από αυτόν τον τύπο βαρηκοΐας δε θα μπορέσουν ξανά να αποκτήσουν μια φυσιολογική ακοή. Παρ’όλα αυτά υπάρχουν μέθοδοι ή χειρουργικές τεχνικές που μπορούν να αποκαταστήσουν κάποιο ποσοστό της ακοής.

Ανάλογα με την αιτία της βαρηκοΐας προτείνεται :

–  Υποβοήθηση της ακοής με τεχνικά μέσα( ακουστικά βαρηκοΐας κτλ).

–  Χειρουργική αντιμετώπιση (κοχλιακά εμφυτεύματα).