Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι βαρηκοΐας :

  Η βαρηκοΐα αγωγιμότητας χαρακτηρίζεται από την αδυναμία να προωθηθούν σωστά τα ηχητικά κύματα μέσα στο κανάλκι του αυτιού( έξω ακουστικός πόρος), στο τὐμπανο και στο μέσο αυτί ώστε να παραχθεί σωστά το ηχητικό ερέθισμα.

  Η Νευροαισθητήριος βαρηκοΐα είναι ο άλλος βασικός τύπος της βαρηκοΐας , που σχετίζεται με παθήσεις του ακουστικού νεύρου στο έσω αυτί.

Όταν αυτοί οι δύο τύποι βαρηκοΐας συνυπάρχουν , μιλάμε για μεικττού τύπου βαρηκοΐα.

Ποιες είναι οι αιτίες της βαρηκοΐας αγωγιμότητας ;

  Φλεγμονές του αυτιοὐ.

  Βύσμα κυψελίδας.

  Διάτρηση (τρὐπα) στο τὐμπανο.

  Τραύματα, εκ γενετής παραμορφώσεις του αυτιού.

  Κρυολόγημα, συλλογή υγρού στο μέσο αυτἰ.

  Ωτοσκλήρυνση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της βαρηκοΐας αγωγιμότητας ;

  Μειωμένη ακοή.

  Εμφανής φλεγμονή (ωτίτιδα).

  Διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης.

  Πόνος (ωταλγία).

  Δημιουργία βύσματος κυψελίδας (κερί) στον έξω ακουστικό πόρο.

  Εμφάνιση μάζας, όγκου στο αυτί.

Πώς γίνεται η διάγνωση της βαρηκοΐας αγωγιμότητας ;

  Αν εμφανίσετε  κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα πρέπει να απευθυνθείτε σε ΩΡΛ για να διαγνώσει την πάθησή σας. Ο ιατρός θα λάβει υπόψιν του το ιστορικό, τα συμπτώματα και τα αποτελέσματα της εξέτασης (κλινική εξέταση, ακοολογικός έλεγχος ) ώστε να σας δώσει τις κατάλληλες οδηγίες και θεραπεία αν χρειαστεί. Ο ακοολογικός έλεγχος περιλαμβάνει βασικά το ακοόγραμμα και εφόσον χρειαστεί και τυμπανόγραμμα.

Πώς θεραπεύεται η βαρηκοΐα αγωγιμότητας ;

Ανάλογα με το αίτιο που προκάλεσε τη βαρηκοΐα ο Ωτορινολαρυγγολόγος θα προβεί στην κατάλληλη πράξη ή θεραπεία που μπορεί να είναι :

  Αφαίρεση του κεριού (βύσματος κυψέλης).

  Θεραπεία με σταγόνες.

  Χορήγηση αγωγής από το στόμα.

  Τοπική περιποίηση.

  Χειρουργική επέμβαση ( αποκατάσταση διάτρησης με τυμπανοπλαστική, αφαίρεση όγκου, αναβολοτομή σε ωτοσκλήρυνση).