Ρινολογία

Οξεία ιγμορίτιδα

Τι είναι η οξεία παραρρινοκολπίτιδα ;

Πιο συχνά λέγεται οξεία ιγμορίτιδα, και αποτελεί φλεγμονή των παραρρίνιων κόλπων με παραγωγή βλεννοπυώδους έκκρισης.

Αν διαταραχτεί η φυσιολογική παροχέτευση των κόλπων στη μύτη , υπάρχει συσσώρευση τους μέσα στα παραρρίνια με εμφάνιση έντονης συμπτωματολογίας.

Ρινικοί πολύποδες

Τι είναι οι ρινικοί πολύποδες ;

Οι ρινικοί πολύποδες είναι καλοήθεις διογκώσεις του βλεννογόνου στο εσωτερικό της μύτης ή των παραρρίνιων κόλπων ( ιγμόρεια, μετωπιαίοι κόλποι, ηθμοειδείς κυψέλες, σφηνοειδής κόλπος). Αν το μέγεθός τους είναι μεγάλο μπορεί να κλείνουν τα ρουθούνια με αποτέλεσμα να προκαλείται απόφραξη της μύτης με συνοδά συμπτώματα τις διαταραχές στην όσφρηση και την καταρροή.

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Στη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος , το λεπτό οστεοχόνδρινο πέταλο που χωρίζει τις δύο ρινικές θαλάμες (ρώθωνες) είναι παρεκτοπισμένο προς τη μία πλευρά.

Υπερτροφία ρινικών κόγχων

Οι ρινικές κόγχες είναι το ¨κλιματιστικό’’ της μύτης αφού  φιλτράρουν,  υγραίνουν και  καθαρίζουν τον εισπνεόμενο αέρα. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός αφού μια ξηρή μύτη μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές και προβλήματα από τους παραρρίνιους κόλπους.

Αλλεργική ρινίτιδα

Η υπεραντίδραση σε εξωτερικά ερεθίσματα (αλλεργιογόνα) του βλεννογόνου της μύτης , είναι η αιτία της αλλεργικής ρινίτιδας.

Τα αλλεργιογόνα που συνήθως προκαλούν τα συμπτώματα είναι η γύρη, το τρίχωμα των ζώων, διάφορα φυτά, η σκόνη κτλ.