Σκολίωση ρινικού διαφράγματος

Στη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος , το λεπτό οστεοχόνδρινο πέταλο που χωρίζει τις δύο ρινικές θαλάμες (ρώθωνες) είναι παρεκτοπισμένο προς τη μία πλευρά.

Τι προκαλεί τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος ;

Το στραβό διάφραγμα μπορεί να οφείλεται είτε σε γενετικούς λόγους, είτε σε τραυματισμό της μύτης ακόμα και κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού τοκετού ή και αργότερα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της σκολίωσης του διαφράγματος ;

Το στραβό διάφραγμα μπορεί να προκαλέσει πλειάδα συμπτωμάτων αν και  σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην διαταράξει καθόλου τη λειτουργία της μύτης. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι:

  Δυσχέρεια στην αναπνοή.

  Ρινορραγίες.

  Προσωπαλγία.

  Θορυβώδης αναπνοή.

  Ροχαλητό.

  Ρινική καταρροή.

Πώς γίνεται η διάγνωση ;

Ο Χειρουργός ΩΡΛ θα κάνει τη διάγνωση της πάθησης μετά από κλινική εξέταση. Στη διάγνωση συμβάλλει και ο ενδοσκοπικός έλεγχος της μύτης με χρήση ινοπτικών ενδοσκοπίων. Τις περισσότερες φορές παρατηρείται και υπερτροφία των ρινικών κογχών, που συμβάλλει στην επιδείνωση των συμπτωμάτων.  Αφού γίνει η διάγνωση γίνεται συζήτηση με τον ΩΡΛ για το ποια είναι η καλύτερη θεραπεία για το πρόβλημά σας.

Ποια είναι η καλύτερη θεραπεία ;

Συμπτωματική θεραπεία :

  Αποσυμφορητικά σπρευ (Μετά από οδηγίες του ιατρού χρήση ορισμένων σπρευ, υπό παρακολούθηση).

  Ρινικές πλύσεις με φυσιολογικό ορό ή ειδικά διαλύματα.

  Αντισταμινικά χάπια (Μειώνουν τα συμπτώματα που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα, όπως καταρροή και συμφόρηση)

Χειρουργική θεραπεία :

Η πλαστική του ρινικού διαφράγματος, έχει θέση σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα δεν βελτιώνονται με την συμπτωματική αγωγή ή σε μεγάλη  σκολίωση με έντονη συμπτωματολογία. Στόχος  είναι να τοποθετηθεί το διάφραγμα στο κέντρο της μύτης κατά την επέμβαση από τον χειρουργό ΩΡΛ.