Υπερτροφία ρινικών κογχών

Οι ρινικές κόγχες είναι το ¨κλιματιστικό’’ της μύτης αφού  φιλτράρουν,  υγραίνουν και  καθαρίζουν τον εισπνεόμενο αέρα. Ο ρόλος τους είναι σημαντικός αφού μια ξηρή μύτη μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές και προβλήματα από τους παραρρίνιους κόλπους.

Σε κάποιες περιπτώσεις οι ρινικές κόγχες είναι πολύ διογκωμένες, με αποτέλεσμα να προκαλούν δυσχέρεια στη ρινική αναπνοή, χρόνιες παραρρινοκολπίτιδες(ιγμορίτιδα), αιμορραγίες. Αν μάλιστα υπάρχει και στραβό διάφραγμα (σκολίωση ρινικού διαφράγματος), τα συμπτώματα επιδεινώνονται.

Τι προκαλεί την υπερτροφία των ρινικών κογχών ;

Η διόγκωση των ρινικών κογχών μπορεί να είναι παροδική και να εμφανίζεται φυσιολογικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν και είναι έντονα μπορεί να προκαλούνται από – Αλλεργίες

  Περιβαλλοντικούς παράγοντες ( κάπνισμα, χημικά κτλ).

  Χρόνιες φλεγμονές των παραρρινίων κόλπων.

  Εναλλαγές στη θερμοκρασία του εισπνεόμενου αέρα.

Συμπτώματα :

Τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα του κοινού κρυολογήματος, με τη διαφορά ότι είναι μόνιμα. Επίσης η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος μπορεί να έχει τα ίδια συμπτώματα επομένως ο ασθενής πρέπει να εξεταστεί από τον ΩΡΛ ώστε να γίνει η κλινική εξέταση και να τεθεί η διάγνωση.

Η υπερτροφία των ρινικών κογχών μπορεί να προκαλέσει :

  Προσωπαλγία.

  Ξηροστομία.

  Δυσχέρεια στην αναπνοή από τη μύτη.

  Ροχαλητό, κακή ποιότητα στον ύπνο.

  Διαταραχές στην όσφρηση (υποσμία, ανοσμία).

  Αίσθημα βάρους στο μέτωπο.

Ποια είναι η θεραπεία ;

Αρχικά χορηγείται συμπτωματική θεραπεία με κορτιζονούχα ρινικά σπρευ, αντισταμινικά χάπια. Σε περίπτωση που τα συμπτώματα επιμένουν μπορεί να γίνει χειρουργική αντιμετώπιση με καυτηριασμό των ρινικών κογχών (ραδιοσυχνότητες) και κογχοπλαστική.